V sobotu 15. 6. 2024 otvára Slovenský národný archív svoje brány pre širokú verejnosť. Prídite nahliadnuť do priestorov ukrývajúcich naše kultúrne dedičstvo. Pripravená je výstava venovaná tvorbe významného slovenského architekta Dušana Jurkoviča i dokumenty mapujúce charakter trestných činov v minulosti. Uvidíte prácu našich reštaurátorov v oblasti dezinfekcie archívnych dokumentov či vyhotovovania ich kópií. Predstavíme Vám prácu digitalizačného pracoviska a zaujímavé knihy z našeho bohatého knižničného fondu. V areáli budovy na Drotárskej ceste je možné zaparkovať, prístup do budovy je bezbariérový.