Aj tento rok pripravuje Centrum kultúry Košického kraja denné letné tábory plné rôznorodých aktivít, kde sa deti zoznámia s remeslami, vlatnoručne si počas tvorivých dielnní vytvoria výrobky pod dozorom skúsených lektorov a umožnia im tak prejaviť svoje nadanie a kreativitu. Tešiť sa môžu na množstvo zážitkov, nové priateľstvá, výlety a zábavu.