Výstava Dizajn z prírody je ďalšou prehliadkou aktuálnych semestrálnych prác študentov ateliéru Inovácia v priestoroch Regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Košiciach. Ateliér Inovácia založil v roku 2005 Tibor Uhrín a funguje v rámci Katedry dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (Fakulta umení TUKE). Spomedzi početných absolventov ateliéru niektorí dnes už pôsobia na Katedre dizajnu aj pedagogicky (Pavol Capik, Mária Bujňáková). Na výučbe sa v súčasnosti podieľa aj doktorand Patrik Knoblich.

Názov výstavy: Dizajn z prírody
Miesto: Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Mäsiarska 52, 040 01 Košice
Trvanie výstavy: 3. 2. – 13. 4. 2023
Otváracie hodiny: pondelok až piatok od 13.00 do 17.00 hod.
Kurátor výstavy: prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.

Pre zimný semester akademického roku 2022/2023 pedagógovia ateliéru akcentovali jednu z tém na prírodné materiály, ktoré si študent mohol buď zaobstarať priamo z prírody, alebo použiť prírodný odpad z domácnosti. Výsledný dizajn mohol kombinovať zvolený prírodný materiál s iným ekologickým materiálom alebo povrchovou úpravou.

Kurátor Tibor Uhrín sa k prácam študentov vyjadril: „Naším cieľom bolo vyprovokovať kreativitu študentov aj pri takomto ‚drastickom‘ obmedzení použitia výtvarných prostriedkov. Už výber suroviny na výrobu úžitkového objektu nedovoľuje použiť existujúcu škálu technológií, ale núti študentov hľadať možnosti skôr v tradičnom domáckom spracovaní materiálu. Na výstave sú predstavené produkty, ktoré by sa na prvý pohľad ani nemuseli spájať s pojmom dizajn alebo remeselný dizajn. Sú to experimenty, skúšky, pokusy či návody, ako by mohol niečo vytvoriť aj výtvarne neškolený remeselník v domácich podmienkach. Na prvý pohľad sa možno zdá, že podobné experimentovanie je zbytočné a kontraproduktívne. Veď v ponuke obchodných sietí sú omnoho užitočnejšie a cenovo dostupnejšie veci vyrobené zo syntetických materiálov. Niekto však môže mať radosť z produktu, ktorý si sám vyrobí bez zanechania väčšej uhlíkovej stopy. A takýto produkt môže tiež osloviť povedomie užívateľov, ktorí sa už ďalej nechcú podieľať na devastácii životného prostredia. Už teraz môže byť na dizajn v čase krízy neskoro. Z tohto dôvodu budú témy z oblasti udržateľného dizajnu v ateliéri Inovácia čoraz častejšie.“

Na výstave predstavia svoje práce študenti Radoslav Bielek, Matej Oleš, Veronika Gorausová, Oleksandra Ševčuk, Hannah Čekovská, Ema Lujza Juríčková, Tamara Kovaľová, Barbora Kuchárová, Martina Schmiesterová, Alexandra Sokoliová, Michaela Soroková, Patrícia Palúšková, Alina Lyba a Stefánia Kissová.