trpká komédia

Existuje dokonalý manželský pár? Existuje! Judy a Johnnymu ich šťastie kdekto závidí. Čo je však človek schopný urobiť preto, aby bol šťastný? Hru Laury Wade ovenčenú cenou Laurenca Oliviera za najlepšiu komédiu v roku 2019 uvedieme na Malej scéne v slovenskej premiére.

(120 minút)

Predstavenie obsahuje expresívne výrazy. Je neprístupné do 16 rokov.

réžia: Michal Náhlík

preklad: Michal Náhlík
scéna a kostýmy: Anita Szökeová
zvuková spolupráca: Andrej Havrila
pohybová spolupráca: Viliam Mikula

slovenská premiéra: 22. 5. 2021 na Malej scéne DJZ

Osoby a obsadenie
Judy: Jana Evelley
Johnny: Boris Srník
Fran: Svetlana Wittnerová
Marcus: Samuel Gáfrik
Sylvia: Zuzana Kúšiková
Alex: Stanislava Kašperová