V línii tohtoročnej ústrednej témy ÚĽUV-u, ktorou je materiál drevo, pokračujeme vo zviditeľňovaní a v širokom spektre ukážok jeho výnimočnosti aj výstavou Drevené koníky v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Košiciach. Dizajnér a pedagóg Tibor Uhrín prostredníctvom nej predstavuje projekt, v ktorom oživuje svoju hračkársku minulosť.

Názov výstavy: Drevené koníky
Miesto: Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice, Mäsiarska 52, 040 01 Košice
Trvanie výstavy: 20. 10. 2022 – 13. 1. 2023
Otváracie hodiny: pondelok až piatok od 13.00 do 17.00 hod.
Kurátor výstavy: prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. 

Tibor Uhrín sa tvorbe hračiek intenzívne venoval najmä v 90. rokoch 20. storočia. Z tohto obdobia je známa najmä jeho drevená stavebnica Gringo, ktorá sa predáva dodnes. Drevené koníky boli vtedy len objektmi jeho zberateľského záujmu – z hľadiska tvorivého procesu a dizajnu na ne nazerá za ostatné dva roky.

Drevené koníky sú tradičným druhom hračky v rôznych kultúrach. Tradícia koníkov na Slovensku je živá v manufaktúrnej výrobe aj ľudovej rezbárskej tvorbe.

Autor na výstave predstavuje 25 drevených koníkov, ktorých tvaroslovie je rôznorodé. Niektoré sú dizajnovo riešené na výrobu na drevoobrábacích strojoch, pri ostatných sa počíta aj s ručnou výrobou. Koníky sú navrhnuté tak, aby pozostávali z jednoduchých častí, ktoré možno poskladať do celku. Snahou autora bolo dosiahnuť výstup s neopozeraným, novým dizajnom, ktorého estetická funkcia je podporená príťažlivým výrazom. Koník je v predstavách bežného konzumenta reprezentantom nostalgie a tradície. Takými sú bezpochyby aj drevené koníky Tibora Uhrína, ktoré výrazne prispeli do autorskému dialógu o mieste dreveného koníka ako najvýraznejšieho reprezentanta tradičnej hračky v našej súčasnej kultúre.

Výstava vznikla v spolupráci s Centrom kultúry Košického kraja. Realizáciu diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Otvorenie výstavy, ktorá prezentuje výstupy projektu Dizajn drevených koníkov, sa uskutoční dňa 20. 10. 2022 o 17.00 hod. na Mäsiarskej 52 v Košiciach.


Tibor Uhrín

Vyštudoval priemyselný dizajn na SVŠT (dnes STU) v Bratislave. V roku 2006 na tamojšej fakulte architektúry ukončil doktorandské štúdium v odbore dizajn. Za detskú drevenú stavebnicu Gringo získal hlavnú cenu v súťaži Dobrý dizajn 1993, organizovanej Slovenským centrom dizajnu v Bratislave. Jej novšia verzia sa vyrába dodnes.

V polovici 90. rokov minulého storočia sa začal venovať tvorbe nábytku, interiérových doplnkov a objektov na stolovanie. Experimentálne skúmal rôzne spôsoby spracovania materiálov, najmä dreva. Svoje dizajnérske diela vystavoval doma aj v zahraničí a získal za ne mnoho ocenení. Z jeho najvýznamnejších prác treba spomenúť dizajn PET dóz, ktoré medzinárodná porota vybrala na Európsku cenu za úžitkové umenie v belgickom Monse, ale aj na výstavu Common Roots v Múzeu dizajnu Holon v Izraeli. Získali tiež ocenenie Grand Prix na Bienále úžitkového umenia v Bratislave v roku 2009.

Od roku 2005 Tibor Uhrín vyvíja objekty – misy – s rôznymi vnútornými štruktúrami (Fosílie, Zbrázdené misy, Zvírené misy, Pirogy, Erózie, Cadlaby). Frézuje ich špeciálnym zariadením vyvinutým na základe vlastnej koncepcie. Rôzne ich varianty sa v súčasnosti nachádzajú v zbierkach Slovenskej národnej galérie (2016) a Slovenského múzea dizajnu v Bratislave (2017).

Tibor Uhrín publikuje úvahy o remesle a dizajne v odborných časopisoch a zborníkoch. Vydal knihu Drevo, dizajn a tradícia (ÚĽUV, 2013). V roku 2016 mu bol udelený titul univerzitného profesora. Založil ateliér Inovácia na Katedre dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. V roku 2019 vyšla rozsiahla monografia Tibor Uhrín. Forma spríjemňuje funkciu.