Drotárske techniky – akreditovaný kurz

Rozsah: 30 hodín / 10 lekcií / jedna časť
Cena: 140 € / jedna časť

Viac informácií

Na kurze Drotárske techniky si osvojíte základné princípy práce s drôtom, technologické postupy tvarovania drôtu a rôzne druhy výpletu. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov.

  • I. časť: výroba úžitkových a ozdobných predmetov (vešiak, miska), techniky opletania nádob
  • II. časť: výroba 3D objektu / zoomorfný motív

* Kurz, pozostávajúci z dvoch častí, je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na celom kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Záujemcovia o toto starodávne remeslo nájdu návody a technologické postupy v publikácii DROTÁRSTVO v našom eshope.

Pohľad do histórie DROTÁRSTVA je spracovaný v encyklopédii remesiel.


Určené pre

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64
Kontaktné údaje: Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk


Informácie k akreditácií

Podmienkou získania akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na všetkých častiach kurzu (v rozsahu najmenej 75% výučby) a absolvovanie záverečnej skúšky. Teoretickú časť záverečnej skúšky je potrebné vykonať najneskôr do 15 dní od ukončenia kurzu.

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti:
– teoretická časť: písomný test odborného zamerania (požadovaná úspešnosť 60%)
– praktická časť: prezentácia vlastných výrobkov a vzorkovníc z kurzu s informáciami o technologických postupoch výroby, použitých materiáloch a pracovných nástrojoch, predvádzanie výroby

Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných aj všetkých neakreditovaných vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.


Trvanie kurzu: 20. 9. - 27. 3. 2024
Termín: streda /17.30-20.30/
Lektor: Lucia Nagyová
Cena: 140 € /jedna časť

>> NÁHRADNÍK


>> Kompletná ponuka kurzov v RCR ÚĽUV v Bratislave / Zimný trimester <<