Drotárske techniky – košík

Rozsah: 6 hodín / 1 lekcia
Kapacita: 6 osôb
Cena: 45 € 

Viac informácii

Na kurze Drotárske techniky – košík sa oboznámite s históriou drotárstva, tradičným i súčasným sortimentom. Osvojíte si technologické postupy tvarovania drôtu. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Zhotovíte si misku so špirálovou technikou. V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Pre viac informácii o tomto remesle si nalistujte heslo DROTÁRSTVO v našej encyklopédii remesiel.

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Banská Bystrica, Dolná 14
Kontaktné údaje: Eva Kuníková, +421 917 822 393, eva.kunikova@uluv.sk


Termín

Trvanie kurzu: 25. 11. - 25. 11. 2023
Termín: sobota /8.30-15.00/
Lektor: Katarína Králiková
Cena: 45 € / >> PRIHLÁSIŤ SA


>> Kompletná ponuka kurzov v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici <<