* Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

Viac informácií

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte rôzne technologické postupy výroby drôtených šperkov. V troch na seba nadväzujúcich častiach sa naučíte používať jednotlivé typy drotárskych a iných výzdobných techník, ako aj vhodne použiť materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Kurz pozostáva z troch na seba nadväzujúcich častí:

  • I. časť: šperky/objekty s prvkami textilných techník
  • II. časť: šperky/objekty s prvkami drotárskych techník
  • III. časť: šperky s prvkami košikárskych techník 

Encyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

každá časť: 20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

100 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov

deň │ čas / termín konania kurzu │ lektor


Štvrtok│17.00 – 19.30│Katarína Králiková
I. časť /22. 9. 2022 – 10. 11. 2022/

Prihlásiť sa »

 

deň │ čas / termín konania kurzu │ lektor


Štvrtok│17.00 – 19.30│Katarína Králiková
II. časť /19. 1. 2023 – 16. 3. 2023/

 

deň │ čas / termín konania kurzu │ lektor


Štvrtok│17.00 – 19.30│Katarína Králiková
III. časť /13. 4. 2023 – 1. 6. 2023/