Už túto jeseň pre vás pripravujeme 1. ročník výnimočnej divadelno-vzdelávacej akcie v priestoroch BDNR. Nazýva sa EDUFEST a ide o medzinárodný festival participatívneho divadla a rozvoja publika. V dnešnej dobe si totiž čoraz viac uvedomujeme, aký význam má  vzdelávanie a umenie v našom živote a v živote našich detí.

Zdroj: bdnr.sk

Umenie prináša radosť a rozvíja kreativitu, vzdelávanie formuje kultivovaného človeka. A práve preto sme sa rozhodli prehĺbiť divadelno-vzdelávaciu líniu nášho divadelného pôsobenia a pripravili sme pre všetkých a všetky, čo sa venujú deťom festival, v ktorom poskytujeme jedinečnú možnosť vzdelávania divadlom, osobité tvorivé workshopy a divadelné predstavenia. Naším cieľom je odhaliť umelecký a vzdelávací potenciál divadla, nielen v divadle, ale aj v bežnej edukačnej praxi. Ukázať, ako sa dá divadelný potenciál využiť pri práci s deťmi v aktívnom a zážitkovom vzdelávaní a prepojiť vzdelávanie a umenie do jedného celku.

Boli by sme radi/rady, keby ste sa stali súčasťou tohto nášho podujatia a prijali pozvanie na EDUFEST. Každý mesiac (od septembra do decembra) je venovaný vzdelávaniu inej vekovej kategórie detí a súbežne pedagogických pracovníkov/pracovníčok, čo sa venujú danej vekovej kategórii. Na september sme pripravili prvý cyklus pre ľudí pracujúcich v oblasti predškolskej pedagogiky a deti predškolského veku. Čakajú vás tematické vzdelávacie workshopy a inšpiratívne divadelné produkcie.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


SEPTEMBER, (21., 22. 9. 2023)

TVORIVO/KREATÍVNE/ RASTIEME s divadlom/1

Vzdelávanie zážitkom pre deti predškolského veku a pre rodičov a  všetky/všetkých, čo pracujú s deťmi v predškolskom veku.

21. 9. 2023 (štvrtok)

 • 8. 30 – OTVORENIE FESTIVALU
 • 9.00 / 10. 30 hod. STROMOCITY
  Pre deti od 3 rokov. Interaktívne predstavenie pre deti využívajúce metódu storytelling medzi stromami. Záhrada Stredoslovenskej galérie. Divadlo DIP (CZ)
 • 10.00 – 13. 00 hod. TVORIVÉ DIVADELNÉ VZDELÁVANIE
  Princípy bábkového divadla v pedagogickej praxi + praktický workshop. Lektorka Barbora Zamišková (VŠMU, Bratislava, SK). Vstup na základe prihlášky. Divadelná sála BDNR.
 • 14. 00 – 16. 00 hod. LOUTKOVIŠTE
  Outdoorové predstavenie a tvorivé dielne. Päť bábkarských priestorov s  rôznymi kulisami a bábkami. Otvorené pre hru a rozvíjanie fantázie celej rodiny. Vyše 60 druhov bábok, rôzne kulisy a hry pre radosť. Záhrada Stredoslovenskej galérie. Waxwing company (CZ).
 • 16. 00  hod. HUDBATOLÁRIUM
  Hudobné emócie pre batoľatá. Réžia Z. Strnátová a. h.  Premiéra.  Lektorský úvod pred predstavením a diskusia po predstavení. Teatrium. BDNR (SK)
 • 17. 00 hod. O DIVADLE PO DIVADLE PRI KÁVE
  Divadelná diskusia s účastníkmi/účastníčkami EDUFESTU a verejnosťou. Kaviareň BDNR.

22. 9. 2023 (piatok)

 • 8. 30 /10. 30 hod. MOTÝL A SVĚT
  Pre deti od 3 rokov. Interaktívne divadelné predstavenie o súhre človeka a prírody s prvkami nového cirkusu. Záhrada Stredoslovenskej galérie. Cirkus jinak, Ostrava (CZ)
 • 10. 00 – 14. 00 hod. TVORIVÉ DIVADELNÉ VZDELÁVANIE
  Dramatická hra pre najmenších. Práca s riekankami, klasickými rozprávkami a s príbehom s detským hrdinom. Lektorka Alžběta Ferklová. (Pedag.fakulta UK, Praha, CZ) Vstup na základe prihlášky. Divadelná sála BDNR.
 • 14. 00 hod. uzavretie prvej časti EDUfestu
 • 15. 00 – 17. 00 hod. LOUTKOVIŠTE
  Outdoorové predstavenie a tvorivé dielne. Päť bábkarských priestorov s  rôznymi kulisami a bábkami. Otvorené pre hru a rozvíjanie fantázie celej rodiny. Vyše 60 druhov bábok, rôzne kulisy a hry pre radosť. Záhrada Stredoslovenskej galérie. Waxwing company (CZ).

>> Prihláška Princípy bábkového divadla <<

>> Prihláška Dramatická hra pre najmenších  <<