Po sérii útokov je v ohrození aj Prešov. Tím špeciálnych agentov bol povolaný na riešenie tejto situácie. V našej escape room bude Vašou úlohou odhaliť neznámeho páchateľa a v časovom limite 70 minút sa pokúsiť deaktivovať bombu.