Vyhľadať podujatie

FAREBNÁ KRÁSA PRÍRODY

Spišská Nová Ves, Múzeum Spiša
Pondelok 17.08.2020, 08:00
Výstava vám netradičným spôsobom priblíži vzťah živej a neživej prírody prostredníctvom exponátov z celého sveta a pestrej palety farieb, tvarov a štruktúr.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Vás srdečne pozýva na prehliadku výstavy „Farebná krása prírody“ vo výstavných priestoroch Múzea Spiša, Letná 50. Výstava potrvá od 17. augusta 2020 do 30. júna 2021. Všetky vystavené zbierkové predmety pochádzajú z prírodovedného fondu Východoslovenského múzea v Košiciach.

Autori výstavy: RNDr. Peter Krišovský, Bc. Stanislav Levendovský

Výstava netradičným spôsobom priblíži vzťahy a prepojenia živej a neživej prírody. Prostredníctvom unikátnych prírodovedných exponátov z celého sveta ukáže návštevníkovi pestrú paletu farieb, tvarov a štruktúr, u živých tvorov a nerastov, ktoré majú v prírode svoje opodstatnenie a význam. Napríklad mimikry, maskovanie u zvierat, výstražné sfarbenie alebo napodobňovanie a imitácia.

Jej cieľom je priblížiť najmä rôznorodosť ríše hmyzu – motýľov, chrobákov v porovnaní s farebnými vzorkami minerálov a kryštálov. Zaujímavé sú aj paralely medzi tvarmi a farbami neživej prírody a jej podobnosťou zo živými organizmami.

Vystavené vzorky minerálov, kryštálov, drahých kameňov a hornín s ich štruktúrnymi a textúrnymi znakmi sú priradené k farebným druhom motýľov, chrobákov a rôzneho hmyzu. Prostredníctvom banerov pútavým spôsobom prináša poznatky a vysvetlenie o javoch a zákonitostiach v prírode. Výstava nám prezentuje aká je príroda úžasná, navzájom prepojená a je potrebné vnímať ju ako celok.

Vyše 200 vystavených zbierok pochádza z 34 štátov zo štyroch svetadielov - Európy, Ázie, Afriky a Ameriky. Dvojice chrobák, motýľ – minerál nepochádzajú z rovnakých krajín.

Svoje zastúpenie tu majú denné a nočné motýle (vidlochvosty, okáne, babôčky, lišaje, mory...), chrobáky (roháče, fúzače, krasone, goliáše...) a iné druhy hmyzu z tropických dažďových pralesov sveta. Nechýba ani najväčší motýľ sveta – Attacus atlas z Indonézie a z chrobákov najväčšie druhy ako Dynastes hercules z Venezuely, Macrodontia cervicornis z Brazílie či Megasoma elephas zo Strednej Ameriky.

Výstava je určená pre širokú verejnosť, predovšetkým pre žiakov základných a študentov stredných škôl, ktoré ju využijú pre edukačné účely. Je doplnená o sprievodné testy a kvízy.

Informácie:
Miesto konania výstavy Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, Spišská Nová Ves
Termín konania: 17. 8. 2020 do 30. 6. 2021
Odhadovaný čas prehliadky:    60 minút
Vstupné osoby od 16 rokov: 1 €
Vstupné osoby do 15 rokov: 0,5 €

www.muzeumspisa.com │ FB: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi


Miesto konania

Ďalšie termíny


21. 10. 2020 Streda 08:00 - 16:00 SPIŠSKÁ NOVÁ VES Múzeum Spiša
21. 10. 2020 Streda 08:00 - 16:00
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Múzeum Spiša

22. 10. 2020 Štvrtok 08:00 - 16:00 SPIŠSKÁ NOVÁ VES Múzeum Spiša
22. 10. 2020 Štvrtok 08:00 - 16:00
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Múzeum Spiša

23. 10. 2020 Piatok 08:00 - 16:00 SPIŠSKÁ NOVÁ VES Múzeum Spiša
23. 10. 2020 Piatok 08:00 - 16:00
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Múzeum Spiša

25. 10. 2020 Nedeľa 13:00 - 17:00 SPIŠSKÁ NOVÁ VES Múzeum Spiša
25. 10. 2020 Nedeľa 13:00 - 17:00
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Múzeum Spiša

26. 10. 2020 Pondelok 08:00 - 16:00 SPIŠSKÁ NOVÁ VES Múzeum Spiša
26. 10. 2020 Pondelok 08:00 - 16:00
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Múzeum Spiša