Vzdelávací projekt Asociácie slovenských filmových klubov – Filmový kabinet deťom (FKD) – sa stal za sedem rokov svojej existencie renomovaným, obľúbeným a vyhľadávaným vzdelávacím projektom pre deti. Hlavnou ideou vytvorenia projektu pre deti prvého stupňa základných škôl bolo zamerať sa na malého diváka a vyjsť v ústrety jeho požiadavkám a vnímaniu.

FKD sa už sedem rokov venuje téme „animácia“. Interaktívne vysvetľuje deťom význam slova a učí ich rozpoznať znaky animovaného filmu. Zároveň sa dozvedia o rôznych druhoch animačnej techniky a o tom, ako sa animovaný film vytvára a akými postupmi. Deti si na prinesených rekvizitách vyskúšajú spôsoby fungovania jednotlivých mechanizmov. Vzdelávacia prednáška je doplnená pásmom slovenských animovaných filmov. Projekt končí tvorivým workshopom. Deti si domov odnesú metodický materiál, vďaka ktorému môžu s rodičmi alebo učiteľmi s témou animácie pracovať aj ďalej.

Pásmo animovaných filmov na rok 2021/2022 je zložené z nového krátkeho filmu o sile priateľstva od slovenského režiséra Davida Popoviča (Miro Jilo),  populárneho seriálu Veroniky Kocourkovej (Tresky Plesky – časti Povodeň a Zemetrasenie), úspešného seriálu Chochmesovci režiséra Róberta Švedu (časti S empatiou, O senioroch) a krátkeho filmu režisérskej dvojice Filip Pošivač a Barbora Valecká Cez palubu!, ktorého príbeh majú pevne v rukách spomalený chameleón a škuľavý vták kiwi. Deti spolu s lektormi čaká na záver tvorivý workshop, na ktorom si vyrobia vlastný flipbook. Pracovať sa bude s ceruzkami a farbičkami.

UPOZORNENIE:

Pred vstupom do kinosály je potrebné vyzdvihnúť si nulovú vstupenku na pokladni kina, online rezervácia je možná na kino-lumiere.sk.

Informácia COVID-19: Od oranžového stupňa covid automatu (ostražitosť) je vstup do Kina Lumière povolený len osobám plne očkovaným. Prosíme vás, aby ste sa pri vstupe do kina preukázali potvrdením o očkovaní. Počas pobytu v kine je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty, od červeného stupňa covid automatu (I. stupeň ohrozenia) respirátorom FFP2. Kompletné informácie o aktuálne platných opatreniach nájdete na www.kino-lumiere.sk.

Kino Lumière, kinosála K2, nedeľa 5. 12. o 15.30 • 120′