Spoznajte život a kultúru Germánov, našich predkov vďaka jedinečnej výstave prezentujúcej archeologické dedičstvo Dunajského regiónu, využívajúc nové digitálne technológie.

Život a smrť Germánov z Rankoviec

V lesnatom teréne obce Rankovce sa nachádza unikátne pohrebisko tzv. przeworskej kultúry z obdobia druhej polovice 2. storočia a prvej polovice 3. storočia. Vo viac ako 50 hroboch boli nájdené predmety dennej potreby, prvky výzbroje, meče, či štíty bojovníkov pochádzajúcich nielen z nášho územia, ale aj z Rímskej ríše. Vďaka týmto nálezom vedia archeológovia poodhaliť život našich predkov, ktorí sa živili predovšetkým poľnohospodárstvom a chovom domácich zvierat, pomerne vyspelou remeselnou výrobou a osobitne vysoké postavenie v tejto spoločnosti mali bojovníci.  

Moderné technológie zobrazenia v podobe virtuálnej aj rozšírenej reality

Spoznajte históriu prostredníctvom moderných technológií: virtuálna realita s tzv. 3D okuliarmi a nazrite do prostredia pohrebnej slávnosti Germánov. Nástrojmi rozšírenej reality spoznajte jednotlivé reálne nálezy z pohrebiska v Rankovciach a ich využitie v dennom živote. Vyskúšajte si prácu archeológa vďaka špeciálnej aplikácii, ktorá vás prevedie jednotlivými krokmi odhaľovania a dokumentácie nálezov.


Milé návštevníčky a návštevníci,

výstava Germáni z Rankoviec je postavená na interaktívnych prvkoch. Ak sa vám pri návšteve stane, že niektorá z aplikácií (3D okuliare, tablety, dotyková stena) práve nefunguje (nabíja sa, reštartuje sa systém, alebo načítava pomalšie), prosíme informujte našich kolegov lektorov. Aj týmto vás chceme poprosiť o trpezlivosť, pochopenie a rešpektovanie pokynov našich kolegov.


Milí pedagógovia,

v prípade záujmu o prehliadku kontaktujte našu Katku a dohodnite si čas a termín (katarina.scerbanovska@vsmuzeum.sk, 0917965016).

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vašu návštevu.