GOOD TO KNOW...

Úvod k súťažným inscenáciám


GOOD TO KNOW
Úvod k súťažným inscenáciám pre zahraničných hostí.
13.00 - 14.00 v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12
ENG / organizované podujatie


Podujatie je súčasťou sprievodného programu festivalu Nová dráma/New Drama 2023.