STARÁ SVÍTILNA

Príbeh o starobe, zániku, spomínaní, tajných želaniach a neistej budúcnosti, zasadený do rámca objektovej animácie a vizuálneho divadla.
Andersenov text predstavuje pútavý svet plný fantázie a humoru. Relikty pretvárajú tento tajomný príbeh na javiskovú miniatúru.
Pozývajú vás do poetického sveta rôznych tónov bábkového divadla, tieňohry, projekcie, komiksu a živej hudby.

Pripravili: Jan Machovec, Kryštof Pokorný, Adam Pospíšil, Vojtěch Vávra
Produkcia: Relikty
Premiéra: 10. apríla 2022, Klub Letka, Praha

30 minút | vek 5+