Profesionálne tréningy herectva pre mladé talenty prebiehajú počas celého školského roka v intenzite 90min / jedenkrát do týždňa. 

Tréningy prebiehajú naživo v Bratislave, v prípade zložitej pandemickej situácie online. Počas tréningov v malej skupine detí lektorka citlivo a individuálne pristupuje ku každému študentovi, rozvíja ich kreativitu a osobnosť komplexne. 
Počas našich hodín pracujeme nielen na technikách herectva ale učíme sa aj javiskovú reč, pohyb, tvorivé písanie, základy réžie a dramaturgie, kritické myslenie a tiež dejiny divadla. Počas školského roka pracujeme na vybraných dramatických textoch, ktoré prezentujeme na záver roka v divadle. Pomáhame pripraviť na súťaže, castingy a prijímačky, aktívne sa zapájame do rôznych umeleckých projektov. Študentom poskytujeme množstvo študijných materiálov, rodičom odborné poradenstvo a feedback o talente a ďalšom rozvoji ich detí.

Odporúčaný vek: 10-15 rokov

prihlášky: nada@everydayactor.eu
www.everydayactor.eu
+ 00421 908 575 868