Výstavka zo zbierkového fondu Literárneho a hudobného múzea pri príležitosti 120. výročia narodenia Jána Gajdoša pod názvom "Hlasom zvláštneho ducha hudby" bude verejnosti prístupná vo výstavných priestoroch na 2. poschodí ŠVK Banská Bystrica v termíne od 27. 1. 2022 do 30. 5. 2023.

Tešíme sa na vás!