Hrnčiarska dielňa

Rozsah: 15 hodín / 10 lekcií
Cena: 60 €

Viac informácií

Na kurze sa deti oboznámia s prácou s hlinou. Vyskúšajú si modelovanie z hliny a točenie na hrnčiarskom kruhu. Naučia sa výrobky zdobiť a používať engoby a glazúry. Zhotovia si úžitkové a dekoratívne predmety. V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom na malú skupinu garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Určené pre: deti od 8 rokov do 10 rokov
Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64
Kontaktné údaje: Michaela Krajňáková, +421 908 795 063, michaela.krajnakova@uluv.sk


Trvanie kurzu: 17. 1. - 27. 3. 2024
Termín: Streda / 15.30-17.00
Lektor: Beáta Skaličanová
Cena: 60 €
Obsadenosť: 0 voľné / 6 náhradné miesto/a

>> NÁHRADNÍK


>> Kompletná ponuka kurzov v RCR ÚĽUV v Bratislave / Zimný trimester <<