Hrnčiarska dielňa

Rozsah: 20 hodín / 10 lekcií
Cena: 75 €

Viac informácií

Na kurze sa deti oboznámia s prácou s hlinou. Vyskúšajú si modelovanie z hliny a točenie na hrnčiarskom kruhu. Naučia sa výrobky zdobiť a používať engoby a glazúry. Zhotovia si úžitkové a dekoratívne predmety. V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom na malú skupinu garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Určené pre: deti od 10 rokov
Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64
Kontaktné údaje: Michaela Krajňáková, +421 908 795 063, michaela.krajnakova@uluv.sk


Trvanie kurzu

  • 15. 1. - 25. 3. 2024 / Pondelok (15.00-17.00) / >> NÁHRADNÍK
  • 16. 1. - 26. 3. 2024 / Utorok (15.30-17.30) / >> NÁHRADNÍK
  • 18. 1. - 4. 4. 2024 / Štvrtok (15.30-17.30) / >> NÁHRADNÍK

Lektor: Beáta Skaličanová
Cena: 70 €

>> Viac info...


>> Kompletná ponuka kurzov v RCR ÚĽUV v Bratislave / Zimný trimester <<