Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe. Osvojíte si technologické postupy výroby úžitkových nádob voľnou rukou a točením na hrnčiarskom kruhu. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť, používať engoby a glazúry a vypaľovať. Kurz pozostáva z troch na seba nadväzujúcich častí.

Encyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

každá časť: 20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

150 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov

deň │ čas / termín konania kurzu │ lektor


Streda│17.00 – 19.30│Katarína Králiková
I. časť /21. 9. 2022 – 9. 11. 2022/

Prihlásiť sa »