Drevorezba – figurálna socha – akreditovaný kurz

Rozsah: 30 hodín / 10 lekcií
Cena: 140 €

Viac informácií

Na kurze Drevorezba – figurálna socha nadobudnete komplexné znalosti o rezbárskych technikách, tvarovaní dreva, technologických postupoch, o princípoch proporcionality. Osvojíte si techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si figurálnu sochu menších rozmerov.

* Kurz Drevorezba, pozostávajúci z troch častí: Základy drevorezby, Reliéf a Figurálna socha, je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Pohľad do histórie DREVOREZBY nájdete v našej encyklopédii remesiel.

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64
Kontaktné údaje: Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk


Termíny:

Trvanie kurzu

  • 16. 1. - 19. 3. 2024 / Utorok (18.00-20.30) / >> PRIHLÁSIŤ SA
  • 18. 1. - 21. 3. 2024 / Štvrtok (18.00-20.30) / >> NÁHRADNÍK

Lektor: Beáta Skaličanová
Cena: 150 €

>> Viac info...


>> Kompletná ponuka kurzov v RCR ÚĽUV v Bratislave / Zimný trimester <<