Hrnčiarska výroba I. – akreditovaný kurz

Rozsah: 20 hodín / 5 lekcií
Kapacita: 6 osôb
Cena: 170 €

Viac informácii

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe. Osvojíte si technologické postupy výroby úžitkových nádob voľnou rukou a točením na hrnčiarskom kruhu. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť, používať engoby a glazúry a vypaľovať. Kurz pozostáva z troch na seba nadväzujúcich častí.

 • I.časť: Základy hrnčiarskej výroby
 • II.časť: Tvarovanie nádob
 • III.časť: Hrnčina

Termíny kurzu

 • 27. 1. 2024 o 9.00 – 13.00 hod.
 • 03. 2. 2024 o 9.00 – 13.00 hod.
 • 10. 2. 2024 o 9.00 – 13.00 hod.
 • 02. 3. 2024 o 9.00 – 13.00 hod.
 • 09. 3. 2024 o 9.00 – 13.00 hod.

* Kurz, pozostávajúci z troch častí, je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na celom kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Banská Bystrica, Dolná 14
Kontaktné údaje: Eva Kuníková, +421 917 822 393, eva.kunikova@uluv.sk


Informácie k akreditácií

Podmienkou získania akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na všetkých častiach kurzu (v rozsahu najmenej 75% výučby) a absolvovanie záverečnej skúšky. Teoretickú časť záverečnej skúšky je potrebné vykonať najneskôr do 15 dní od ukončenia kurzu.

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti:
– teoretická časť: písomný test odborného zamerania (požadovaná úspešnosť 60%)
– praktická časť: prezentácia vlastných výrobkov a vzorkovníc z kurzu s informáciami o technologických postupoch výroby, použitých materiáloch a pracovných nástrojoch, predvádzanie výroby

Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných aj všetkých neakreditovaných vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.


Termín

Trvanie kurzu: 27. 1. - 9. 3. 2024
Termín: sobota 

 • 27. 1. 2024 o 9.00 – 13.00 hod.
 • 03. 2. 2024 o 9.00 – 13.00 hod.
 • 10. 2. 2024 o 9.00 – 13.00 hod.
 • 02. 3. 2024 o 9.00 – 13.00 hod.
 • 09. 3. 2024 o 9.00 – 13.00 hod.

Lektor: Katarína Králiková
Cena: 170 € / >> PRIHLÁSIŤ SA


>> Kompletná ponuka kurzov v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici <<