Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe. Osvojíte si technologické postupy výroby úžitkových nádob voľnou rukou a točením na hrnčiarskom kruhu. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť, používať engoby a glazúry a vypaľovať. Kurz pozostáva z troch na seba nadväzujúcich častí.

Encyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

každá časť: 20 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

170 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov

deň │ čas / termín konania kurzu │ lektor


Sobota│8.30 – 12.30│Peter Tatárik
I. časť /24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11. 2022/

Prihlásiť sa »


deň │ čas / termín konania kurzu │ lektor


Sobota│8.30 – 12.30│Peter Tatárik
II. časť /21. 1., 4. 2., 18. 2., 11. 3., 25. 3. 2023/


deň │ čas / termín konania kurzu │ lektor


Sobota│8.30 – 12.30│Peter Tatárik
III. časť /15. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6. 2023/