Súčasné tanečné predstavenie tanC o.z. je fixným tematickým konceptom, ktorého sled a prevedenie však určujú interpreti a interpretky priamo počas predstavenia.

Dielo o prístupe k reálnym príbehom, ktorých scenár sa až priveľmi často opakuje. Čo všetko by sme mohli zmeniť keby sme občas nezostali ticho, neodvrátili zrak či nezmenili smer? Prečo sa tvárime nezúčastnene pri situáciách, ktoré si vyžadujú našu reakciu?

Predstavenie vďaka princípom súčasného tanca a fyzického divadla zobrazí interpretky a interpreta v situáciách, ktoré reálne zažívame a predostrie nám rôzne varianty našich reakcií, núti divákov a diváčky kriticky myslieť a prehodnotiť vlastné konanie.
Spracovanie predstavenia sa opiera o osobné zážitky tvorcov, ktorí považujú za potrebné otvorene a surovo reflektovať túto tému.

LístkyTU

Pohyb/ tvorba/ interpretácia- Lucia Bielik, Michaela Šeligová, Radoslav Piovarči
Hudba/ tvorba/ interpretácia- Ján Gonda, Jakub Bielik
Vizuál/ tvorba/ interpretácia- Veronika Šmírová
Svetlá/ návrh/ tvorba- Ján Čief

Premiéra- 15.12.2022, CALEH, B.Bystrica

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.