Umelecko-edukačný projekt Cirkevného konzervatória Students Meet Professionals pozýva na posledné podujatie 9. ročníka s názvom IRIS SZEGHY – umenie je pozdvihnutím duše. Cieľom projektu je priblížiť študentom umeleckých škôl, odbornej i širšej verejnosti osobnosť a dielo slovenskej medzinárodne uznávanej skladateľky žijúcej vo Švajčiarsku - Iris Szeghy. Osobnú skúsenosť s jej tvorbou si študenti vytvoria nielen naštudovaním vybraných diel pre rôzne obsadenie, ale aj konzultáciami priamo s autorkou a ich záverečným predvedením na spoločnom koncerte. V rámci 2-dňového podujatia Iris Szeghy na svojej prednáške predstaví aj svoju tvorbu, inšpiračné zdroje a kompozičné východiská. Študenti z odborov hudba a spev a ostatní interpreti budú mať v rámci masterclassov možnosť konfrontovať svoju interpretáciu diel skladateľky priamo s ňou, študenti z odboru skladba budú mať možnosť zúčastniť sa tohoto procesu a diskutovať s autorkou o  kompozičných východiskách a využitých kompozičných technikách. Na záverečnom koncerte sa predstavia študenti Cirkevného konzervatória, VŠMU a hostia. 

Pôvodný termín tohto podujatia 6.11  - 7.11.2023 bol z dôvodu choroby lektorky preložený.

Tešíme sa na spoločné stretnutie s touto výnimočnou skladateľkou 8. a 12.12.2023

HARMONOGRAM 

 08.12. piatok

masterclass 12.30 – 16.30 

12.12. utorok 

prednáška 09.40 – 10.30 

masterclass  10.40 – 12.30, 13.30 – 14.30 

koncert - skladateľský portrét 17.30 

 

Celé podujatie je otvorené pre verejnosť, vstup voľný.  

Podujatie je sprievodným podujatím festivalu súčasnej klasickej hudby - Nová Slovenská Hudba 2023.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podpor umenia – hlavný partner projektu.