Zahajujúcim podujatím hudobného programu Koncerty pre Bratislavu 2023 bude recitál Ivy Bittovej. Ako hosťka sa predstaví Shahlo Soyarkulova z Tadžikistanu, ktorá predvedie národné ľudové piesne.

Iva Bittová je česká huslistka, speváčka, hudobná skladateľka, autorka piesní, divadelná aj filmová herečka. Patrí k výrazným osobnostiam českej alternatívnej hudobnej scény a je držiteľkou mnohých nominácií a ocenení za svoju hereckú aj hudobnú tvorbu doma a v zahraničí.

Koncert je súčasťou série Koncerty pre Bratislavu 2023.