Ivan Ouhel (1945-2021) patřil mezi významné české malíře, kreslíře a grafiky druhé poloviny 20. a začátku 21. století. Jeho dílo je poměrně reprezentativně zastoupené ve sbírkových fondech státních a krajských galerií v Česku, včetně Národní galerie Praha. Ouhel pravidelně vystavoval doma i v zahraničí.