Jaro Varga
Priadkač, pradiar, spriadač...

Názov workshopu: Priadkač, Pradiar, Spriadač

Autor: Jaro Varga

Miesto: Turčianska galéria v Martine – Stále ţivá expozícia

  • workshopy s autorom: 24.11.2023 14.00 – 17.00
  • workshop: Priadkač 25.11.2023 14.00 – 17.00
  • workshop: Pradiar 28.11.2023 14.00 – 17.00
  • workshop: Spriadač Otvorenie výstavy: 29.11.2023 o 17.00h

Sprievodné podujatie – performance Martin Talaga

Zdroj: Turčianska galéria v Martine

Participatívna inštalácia Jara Vargu v stálej expozícii Turčianskej galérie nadväzuje na problematiku kontramonumentu pre mesto Martin, ktorý sa oproti klasickým pomníkom neustále mení, vyzýva k interakcii, namiesto utešovania provokuje, nie je posvätným, nevytvára kult osobnosti ale je otvorený k vlastnému narúšaniu. Ústrednou témou udalosti sa stáva rozpletanie národného mýtu v nadväznosti na diela Martina Benku (*1888 – †1971). Autor reaguje na zabudnuté príbehy a osobnosti našich dejín, ako napríklad kontroverznú postavu švajčiarskeho výtvarného teoretika a slovakofila Williama Rittera (*1867 – †1955), ktorý o Benkovi napísal prvú rozsiahlu monografiu vo francúzštine, no pre svoj pôvod a otvorený homosexuálny vzťah vybočoval z tradičných naratívov národných dejín a ideológie bývalého totalitného reţimu. Do dialógu tieţ vstupuje obraz Priadka, 1935-1940 od Ţelmíry Duchajovej-Švehlovej (*1880 – †1955), prvej akademicky vzdelanej maliarky, ktorej diela sa vymykali zámerom Slovenskej výtvarnej moderny a v duchu neskorého stredoeurópskeho impresionizmu sa autorka sústredila skôr na svoj intímny pohľad do prostredia malomesta a vidieckej krajiny. Ako médium na tvorbu kontramonumentov si autor Jaro Varga volí nevýtvarný materiál tradičných syrových korbáčikov. Tie sa postupným rozpletaním (folklórneho ornamentu) stávajú opäť novými cestičkami k našej histórii s arómou rurálneho prostredia, v ktorom vznikali. Autor vyzýva k spolupráci na sochárskych dielach aj širokú verejnosť, ktorá sa môţe zapojiť do spoločného dialógu o zabudnutých osobnostiach nášho mesta a dopĺňať tak stálu expozíciu galérie.

Adam Galko, kurátor Turčianskej galérie v Martine

Trvanie výstavy: do 24/02/2024