Medzinárodný organový festival Ivana Sokola │19.09.2023│Farský kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov│19:00


„… v rôznych formách a štýloch”
Karl Ludwig KREUTZ, organ

Program:

Koncert organovej improvizácie

Suite française
v staroklasickom francúzskom štýle
Plein jeu
Fugue
Récit de Nasard
Basse de Trompette
Dialogue sur les Grands jeux

Trio super …
chorálová predohra v nemeckom barokovom štýle

Capriccio
Rondo v štýle viedenského klasicizmu

Introduktion und Fuge
chorálová improvizácia v nemeckom neskororomantickom štýle

Les oiseaux de ciel [Vtáky na oblohe]
Meditácia v štýle francúzskej moderny

Orgelsonate
v nemeckom romantickom štýle
1. Allegro moderato
2. Adagio cantabile
3. Rezitativo
4. Allegro assai

Všetky improvizácie na vybrané témy alebo na návrhy melódií z publika.

Partner koncertu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove


Podujatie je súčasťou 52. ROČNÍKA MOFIS.