Katarína Vido

Kurátor: Adam Galko
Trvanie výstavy: do 16/03/2024

Nová hora môže byť kultúrny fenomén reagujúci na termín Nová vlna, ktorý sa naopak vyznačuje spomalenou dynamikou nástupu presahujúcou naše vnímanie (vlnenie ako vrásnenie). Tiež ním môžeme označiť súbor geologických vrstiev a sedimentov antropocénu. V autorkinych dielach ide aj o formu imaginácie prepájajúcej emocionálne prežívanie s geografiou.

Výstava predstavuje výsledok ročného výskumu autorky, v ktorom reaguje na krajinu regiónu Turiec. Ten sa pre ňu stal v posledných rokoch novým domovom a priestorom pre nové tvorivé východiská. Formou prechádzky postupne spoznáva prírodný reliéf krajiny, pričom jednotlivé vrstevnice a línie horizontov prepisuje do drobných skíc a plánov.

Romantizujúce objavovanie nových ciest v krajine sa zároveň prelínajú s vnútorným hľadaním, mapovaním osobných zážitkov a pocitov. Vzniká tak séria malieb a koláží v štýle Bad painting ako záznamov fyzického a mentálneho putovania, geografických súradníc k vnútornej imaginácii o Novej hore.

Katarína Vido /Škamlová/ (*1993, Lučenec) je absolventkou voľnej grafickej tvorby Vysokejškoly výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti sa venuje výtvarnej edukácii, pričom k detskej tvorbe pristupuje aj ako autorka vo vzájomnom dialógu (Tvoje deti, 2021). Dôležitým je pre ňu spontánny a hravý prístup s presahmi medzi vizuálnym, literárnym a pohybovým médiom. Vo svojej tvorbe okrem grafiky využíva médium maľby, koláže a ich počítačovej postprodukcie. Je tiež autorkou niekoľkých autorských kníh ( Slepé dievčatko a sedem dní návratu, 2017, Od žltej k modrej, 2018, Hľadanie Godota, 2019).