Občianske združenie Spevácky zbor Con moto Vás v rámci Festivalu židovskej kultúry Šalom alejchem, pozýva na klavírny recitál Ladislava Palkoviča.

Vstup je voľný

Zdroj: Con Moto Slovakia

Festival židovskej kultúry Šalom alejchem v Prešove pokračuje v Evanjelickom kolégiu na Hlavnej 137 v nedeľu 15. 10. 2023 o 17:00 a ponúka klavírny recitál Ladislava Palkoviča, mladého nadaného umelca, ktorý sa okrem klavíra venuje aj dirigovaniu.

Festival organizuje spevácky zbor Con moto, OZ, v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou Prešov, Východným dištriktom ECAV a Evanjelickým kolegiálnym gymnáziom v Prešove. Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja sumou 5 000 Eur. Za poskytnutie klavírneho krídla ďakujeme Dagmar Duždovej a za mediálnu pomoc Divadlu Jonáša Záborského, Útvaru osvetovej činnosti.


Zdroj: Con Moto Slovakia

Ladislav Palkovič je absolventom Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V roku 2021 získal Cenu Slovenskej rektorskej konferencie za umelecký výkon na národných i medzinárodných interpretačných súťažiach v hre na klavíri. Za akademický rok 2020/2021 sa stal absolútnym víťazom súťaže Študentská osobnosť Slovenska, zároveň laureátom v kategórii Kultúra, umenie, kde získal aj Cenu BMW Slovenská republika za umenie. Na otváracom koncerte umeleckej sezóny Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU 2021/2022  mu bola udelená cena v mene Claude - René Tabačik za výborné študijné výsledky a nadšenie pre hudbu. Predstavil sa aj v Carnegie Hall v New Yorku.

Ďalšie informácie o umelcovi nájdete na stránke conmotoslovakia.sk

Zdroj: Con Moto Slovakia


Portál www.kamdomesta.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi. Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné sa prihlásiť vopred.