Archeologická expozícia Podtatranského múzea v Poprade

Na prehliadku expozície je potrebné sa objednať prostredníctvom formulára.


Knieža z Popradu a jeho hrobka: archeologický nález európskeho významu
Rok, okolnosti a miesto nálezu: október 2005, v priebehu výstavby Priemyselného parku Poprad – Matejovce, Slovenská republika
Archeologický výskum - trvanie: august – október 2005 (I. etapa), júl – november 2006 (II. etapa)
Realizátori archeologického výskumu: Podtatranské múzeum v Poprade v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV, v.v.i. – Nitra, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Museum für Archäologie a Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, Schloss Gottorf, Schleswig, Spolková republika Nemecko a ďalšími.

>> REZERVOVAŤ PREHLIADKU <<

CHARAKTERISTIKA NÁLEZU

Hrobka germánskeho kniežaťa z prelomu 4. a 5. storočia po Kr. V hĺbke 5 m sa dokonale zachovala zastrešená drevená zrubová komora s dreveným sarkofágom spolu s vnútorným zariadením, koženými a textilnými zvyškami odevu zomrelého, ako aj s pozostatkami potravy v keramických nádobách a predmetov dennej potreby v lykovej kazete. Napriek vykradnutiu hrobky súčasníkmi zomrelého sa našli aj rôzne ozdobné a úžitkové predmety z bronzu, striebra a zlata - prívesok z mince rímskeho cisára Valensa z r.375 po Kr. Z pohľadu zachovalosti drevenej architektúry a nábytku je hrobka kniežaťa z Popradu jediným svojho druhu v Európe.


Dôležité upozornenie!
Dôležité informácie:
  • Expozícia sprístupnená pre verejnosť: od 27. 5. 2023
  • Expozícia otvorená: každý deň okrem pondelka.
  • Vstupy do expozície každú hodinu: 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
  • 12:00 – 13:00 technická prestávka
  • Maximálny počet návštevníkov 20/vstup