Výstava študentských prác ateliéru Vizuálna komunikácia Katedra dizajnu, Fakulta umení TUKE

Kniha ako médium patrí k dôležitým druhom vizuálnej komunikácie a je úzko spätá najmä s typografickým remeslom, ale aj výtvarným ilustrátorským prejavom. Ak sa formu podarí navrhnúť v harmónii s obsahom, knižné dielo nadobudne aj vizuálnu hodnotu. Knihu však nemožno hodnotiť len prostredníctvom pútavej obálky, je dôležité zohľadňovať všetky aspekty knižného dizajnu. Základom je kvalitná práca s typografiou a rozvrhnutie grafickej úpravy s ohľadom na formát knihy, typ väzby a ergonómiu používania. Nemenej dôležité je aj materiálovo-technologické spracovanie – výber a použitie papiera, technológia tlače alebo zušľachtenie špeciálnymi dokončovacími technikami.

Výstava s názvom Kniha zhodnocuje výber študentských prác ateliéru Vizuálna komunikácia, ktoré boli realizované ako semestrálne úlohy a záverečné práce. Ich zameranie je široké – knižný dizajn beletristickej literatúry, odborné publikácie, knihy pre deti, autorské knihy a výtvarné, obrazové publikácie. Zastúpené sú príklady knižnej úpravy založené na typografickom spracovaní, komponovaní vzťahu medzi textom a obrazom, doplnené autorskou ilustráciou alebo iným vizuálnym materiálom. Pôsobivé sú najmä autorské výpovede alebo experimentálne prístupy, ktoré sa vymykajú štandardným riešeniam a polemizujú o prehodnotení zaužívaných postupov. Faktom je, že všetky exponáty boli pôvodne realizované ako solitérne prototypy alebo kópie v niekoľkých exemplároch. Viaceré realizácie úspešne rezonovali na súťažno-výstavných prehliadkach dizajnu a niektoré boli neskôr vydané a uvedené do reálneho života.

V kontexte súčasnej digitálnej doby by sa mohlo zdať, že klasická kniha bude nahradená jej digitálnym ekvivalentom. Táto prognóza sa našťastie nenaplnila, kniha vo svojej fyzickej podobe je doposiaľ neprekonaná – dokáže potešiť a rozvíjať naše zrakové aj hmatové zmysly.

Príďte sa o tom presvedčiť aj vy. Výstava Kniha bude prístupná v centrálnej knižnici (Hviezdoslavova 5) od 11. apríla do 22. mája 2024. Vernisáž výstavy sa uskutoční v stredu 10. apríla o 16:30.

Tešíme sa na vašu návštevu.