Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Hlavná 48
042 61 Košice-Staré Mesto
Slovensko

www.vkjb.sk
vkjb@vkjb.sk
+421556223291

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Udalosti organizátora

Uličkami Bardejova - výstava
Uličkami Bardejova - výstava
Umenie v čitárni - Vlado Ondo
Prvé spoločné roky
Uličkami Bardejova - výstava
Umenie v čitárni - Vlado Ondo
Košické športové odznaky
Prvé spoločné roky
Uličkami Bardejova - výstava
Umenie v čitárni - Vlado Ondo
Prvé spoločné roky
Uličkami Bardejova - výstava
Umenie v čitárni - Vlado Ondo
Prvé spoločné roky
Umenie v čitárni - Vlado Ondo