Koncert pre Ukrajinu sa uskutoční aj v Košiciach

Hlavným posolstvom podujatia je verejné vyjadrenie spolupatričnosti a solidarity s Ukrajinou a jej obyvateľmi. S myšlienkou koncertov po celom Slovensku prichádza Hudobná únia Slovenska. Košický koncert organizujú K13 – Košické kultúrne centrá v spolupráci so Štátnou filharmóniou Košice, Mestom Košice a Tabačkou Kulturfabrik. Postupne sa pridávajú aj ďalší partneri a najmä hudobníci, ktorí na koncerte vystúpia bez nároku na honorár. Priestor na pódiu dostanú umelci, osobnosti a občianski aktivisti zo Slovenska aj Ukrajiny. 

Koncert pre Ukrajinu sa uskutoční v nedeľu 6. marca 2022 o 16:00 na Dolnej bráne v Košiciach. 

Účinkujúci:
 • Katarína Knechtová
 • Štefan Štec
 • Lukáš Adamec a Viktor Špak
 • Ondrej Kandráč
 • Lomnické Čháve
 • Štátna filharmónia Košice
 • Collegium Technicum, Zbor sv. Cecílie
 • Myroslava Havryliuk, mezzosoprán (sólistka ŠDKE)
 • Zbor PUĽS-u
 • Miklei (ukrajinská dj-ka žijúca na Slovensku)
 • Heľenine oči
 • sedemminut – svetelná inštalácia „Za mier“

a ďalší.

NIE – vojne 

Za podujatím Koncert pre Ukrajinu stoja kultúrni aktéri a osobnosti košického kultúrneho života, ktorých spájajú spoločné hodnoty demokracie, slobody prejavu, dodržiavania ľudských práv a rešpektovania medzinárodného práva.

Lumír Mati, Hudobná únia Slovenska:
“Koncerty pre Ukrajinu sú spoločným vyjadrením podpory a ľudskej súnaležitosti s Ukrajinou a jej obyvateľmi. S tými, ktorí zo strachu o svoj život a život svojich najbližších práve húfne opúšťajú svoje domovy i tými, ktorí ostali a rozhodli sa brániť svoju vlasť. Je tiež venovaný kolegyniam a kolegom z ukrajinskej kultúrnej scény, s ktorými nás spájajú roky spolupráce, ľudských vzťahov a priateľstiev. Aj im budú venované tieto koncerty. Na ich podporu akoukoľvek cestou budeme apelovať, či už na koncertoch, alebo v rámci prebiehajúcich zbierok. Za každé gesto pomoci a podpory vopred ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle.” 

Lucia Potokárová, Štátna filharmónia Košice:
„Považujem za správne a nutné jednoznačne a verejne vyhlásiť NIE – vojne! Sme srdcom, mysľou i činmi pri našich ukrajinských kolegoch a celej Ukrajine.“

Tomáš Petraško, K13 – Košické kultúrne centrá:
„Všetkých ľudí dobrej vôle pozývame na koncert do Košíc, na ktorom tak môžu vyjadriť svoju solidaritu s Ukrajinou.“

KDE? Hlavná ulica – Dolná brána, Košice

Organizátori: K13 – Košické kultúrne centrá, Štátna Filharmónia Košice, Hudobná únia Slovenska

V K13 prebieha zbierka humanitárnej pomoci

Podujatie, ktoré usporadúvajú K13 - Košické kultúrne centrá a KASÁRNE/KULTURPARK s 4 ďalšími

>> Zoznam KONCERTOV PRE UKRAJINU <<

>> Čítať viac o koncertoch a možnostiach pomoci pre Ukrajinu <<