Koncerty v Späthovej vile

Na ktorom z koncertov sa vidíme ?