KONKRÉTNE LETO - Súčasné európske geometrické tendencie

28.6. – 29.7.2018, Bratislava

Hlavným zámerom organizátorov podujatia je predstaviť čo najširšiu škálu možností konkrétneho a geometrického umenia. Geometrická abstrakcia predstavuje jeden princíp a nevyčerpateľné množstvo výtvarných možností. Za uplynulé storočie prešla zaujímavým vývojom, mnohými autorskými vkladmi, jedinečnými mutáciami, rôznymi syntézami a protikladnými silami, formálnymi i filozofickými ozvenami. Mnohí autori ju vývojovo posúvajú a obohacujú o nové dimenzie aj v súčasnosti. Tento segment výtvarnej tvorby má bohatú tradíciu nielen na Slovensku či v Čechách, už v roku 1967 bol založený spoločný česko-slovenský Klub konkretistov, ale má bohaté tradície v Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Francúzsku, Holandsku, Taliansku ako aj v mnohých iných krajinách.

Táto výstava bude prehliadkou širokého generačného zastúpenia, od renomovaných tvorcov až po príslušníkov najmladšej generácie. V rámci medzinárodnej spolupráce sa vytvára príležitosť k bližšiemu spoznávaniu iných kultúr prostredníctvom tak univerzálneho média, akým je výtvarné umenie.

Ústredná časť výstavy s autormi zo SK, CZ, A, PL, H, F, D  bude umiestnená v Bratislave v Galérii Umelka, ďaľšie  výstavy  sú naplánované v Galérii Z, v Galérii Francúzskeho inštitútu, v  Galérii Poľského inštitútu, v Galérii Rakúskeho kultúrneho fóra a v Galérii mesta Bratislavy.

Partnermi a spoluorganizátormi podujatia budú  Fond na podporu umenia, MČ Bratislava - Staré Mesto, Mesto Bratislava, Slovenská výtvarná únia, zúčastnené galérie a zahraničné kultúrne inštitúty ako Poľský Inštitút, Francúzsky inštitút, Kultúrny inštitút Maďarska, Rakúske kultúrne fórum, ako aj niektoré veľvyslanectvá či partnerské inštitúcie a organizácie zo zahraničia.

Organizátorom a spolukurátorom podujatia je Viktor Hulík.


Otvorenie podujatia je naplánované na 28.6. popoludní na všetkých miestach konania, každú hodinu v inej galérii: 

Medzinárodná výstava Konkrétne leto - Súčasné európske geometrické tendencie 

Vernisáže vo štvrtok 28. júna:

*Súčasťou projektu je výstava „Štěpán Pala - Ozveny nekonečna“ v Galérii Statua (do 26. júla, Pálffyho palác, Zámocká 47).


Viktor Hulík (*1949)

Patrí k významným osobnostiam súčasného slovenského umenia a významnou mierou prispieva ku kultúrnemu dianiu v Bratislave. Je galeristom, ktorý sa svojimi aktivitami, najmä organizovaním výstav v rámci Kultúrneho leta, podieľa na utváraní medzinárodného imidžu mesta.

Ako umelec sa venuje tvorbe kinetických i svetelných objektov a reliéfov, maľbe, grafike, kresbe aj sochárstvu. Participoval na početných medzinárodných sympóziách, workshopoch a rezidenčných pobytoch, spolupracoval s medzinárodným hnutím geometrického umenia MADI.

Východiskovými veličinami, s ktorými vo svojej tvorbe narába Viktor Hulík, sú priestor, pohyb, geometrický poriadok, deštrukcia a transformácia do nových vizuálnych celkov. Princíp rozpracoval v sérii tzv. posúvačov - objektov, pri ktorých narábal s reálnym priestorom a pohybom. Formuloval v nich základný vzorec premeny pravidelnej geometrickej štruktúry na nový systém. Podobný princíp používa aj v grafike: východiskové veličiny prispôsobuje možnostiam plochy, pričom logicky nadobúdajú fiktívny charakter.

Koncepcia je založená na otvorenosti a transformácii pôvodne uzatvoreného systému na otvorený, ktorý umožňuje takmer nespočetné vizuálne premeny.

Viktor Hulík od roku 1974 prezentoval svoje diela na mnohých samostatných výstavách doma aj v zahraničí: v Prahe, Berlíne, Paríži, Bruseli, Clevelande, Baltimore, Dallase, Hamburgu, Grazi, Oldenburgu, Moskve, Herningu, Budapešti, Györi, Pécsi, Veszpréme, Le Mans, Reutlingene, Novom Sade, Brne či Mikulove, ako aj na viac než 500 kolektívnych výstavách v Česku, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Bulharsku, Rumunsku, Turecku, Nemecku, Taliansku, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Španielsku, Belgicku, Holandsku, Dánsku, Švédsku, Nórsku, Veľkej Británii, Rusku, USA, Kanade, Mexiku, Japonsku, Alžírsku a na Kube.

Na umeleckom veľtrhu ART PARIS ART FAIR v apríli 2018 v Grand Palais v Paríži mal Viktor Hulík vystavené svoje diela Middle Geo-Mover 21, Disorder 3Small Geo Mover 23Aa zo spomenutého cyklu „Posúvače“.