Bratislavská noc komornej hudby / BLOK 3
rota / zeljenka / zagar / crumb / boccherini

Nino Rota: Trio pre flautu, husle a klavír
Ivica GABRIŠOVÁ, flauta / Andrej BIELOW (UA), husle / Claudio TROVAJOLI (IT), klavír

Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 2
Ronald ŠEBESTA, klarinet / Daniel RUMLER, husle / Martin RUMAN, viola / Jozef LUPTÁK, violončelo / Nora ŠKUTA, klavír

Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 2
Ronald ŠEBESTA, klarinet / Daniel RUMLER, husle / Martin RUMAN, viola / Jozef LUPTÁK, violončelo / Nora ŠKUTA, klavír

George Crumb: Four Nocturnes
Andrej BIELOW (UA), husle / Claudio TROVAJOLI (IT), klavír

Luigi Boccherini: Sláčikové kvinteto D dur op. 11/6 L´Uccellaria
Peter BIELY, 1. husle / Daniel RUMLER, 2. husle / Martin RUMAN, viola / Jozef LUPTÁK, violončelo / Andrej GÁL, violončelo

Bratislavská noc komornej hudby patrí už roky k úspešným tradíciám festivalu Konvergencie. Aj počas 23. ročníka jej program ponúkne vo vynikajúcich interpretáciách známe i menej známe komorné diela domácich a zahraničných skladateľov. Tešiť sa možno napríklad na virtuózne a hravé Flautové trio (1958), neoklasické dielo talianskeho skladateľa Nina Rotu (1911 – 1979), ktorého širšia verejnosť pozná najmä ako úspešného autora filmovej hudby – napríklad k ikonickej tvorbe Federica Felliniho. Rovnaké atribúty, obohatené o zvukomaľbu napodobňujúcu vtáčí spev, má aj hudba Sláčikového kvinteta D dur „L’Uccelaria“ od talianskeho barokového skladateľa Luigiho Boccheriniho. Slovenská hudba patrí k dramaturgickým konštantám Konvergencií. V roku 2022 si slovenská kultúra pripomína 90. výročie narodenia Ilju Zeljenku (1932 – 2007). Zo skladateľovej tvorby zaznie na Konvergenciách Klavírne kvinteto č. 2 (1958), ktorým sa skladateľ zaradil medzi priekopníkov avantgardy na Slovensku. Domáci ideológovia ocenili v dobe vzniku kompozíciu konštatovaním, že sa jej autor „poklonkuje smerom a smeríkom Západu“. Spoznať myšlienkový svet originálneho umelca umožní aj čítanie Roberta Rotha zo skladateľových textov, ktorých súborné vydanie vyšlo v Hudobnom centre. Program Bratislavskej noci komornej hudby, ktorej súčasťou bude aj koncert z diel laureátov 2. ročníka skladateľskej súťaže festivalu Konvergencie, tematicky dotvoria Blumentálsky tanec č. 6 Petra Zagara (1961) a Nokturná pre husle a klavír od amerického skladateľa Georga Crumba (1929 – 2022).

Trvanie koncertu 60 minút s prestávkou

Vstupenky BNKH / Blok 3: 17 eur / 12 eur zľava (študenti, dôchodcovia, ZŤP)

Spoločná vstupenka na celý program BNKH: 22 eur / 18 eur zľava (študenti, dôchodcovia, ZŤP)

Koncert je súčasťou medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie 2022.


Bratislavská noc komornej hudby
Sobota / 24. 9. 2022 /
 • BLOK 1 / koncert z diel laureátov Skladateľskej súťaže festivalu Konvergencie
  Primaciálny palác / 16:00 
  - dobrovoľné vstupné
 • BLOK 2 / Zeljenka / čítanie o hudbe
  Záhrada Domu Albrechtovcov / 18:00
  - vstupné8 eur / 5 eur zľava (študenti, dôchodcovia, ZŤP)
 • BLOK 3 / rota / zeljenka / zagar / crumb / boccherini
  Primaciálny palác / 19:30 / 
  - vstupné: 17 eur / 12 eur zľava (študenti, dôchodcovia, ZŤP)

👉 Spoločná vstupenka na celý program BNKH: 22 eur / 18 eur zľava (študenti, dôchodcovia, ZŤP)
🎫 PREDPREDAJ VSTUPENIEK: https://bit.ly/BNKH2022

Bratislavská noc komornej hudby je súčasťou medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie 2022.

Pozrite si celý program festivalu Konvergencie: www.konvergencie.sk
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.