Po dvoch rokoch vynútenej prestávky je jediný slovenský MLH hackathon späť a študenti a firmy z celého sveta sa na ňom môžu zúčastniť konečne osobne.

Tretí ročník Hack Košice 2022 s podporou svetovej organizácie Major League Hacking sa uskutoční v dňoch 23. a 24. apríla 2022 v Kunsthalle/Hale umenia. Cieľom občianskeho združenia Hack Košice, ktoré podujatie organizuje, je vzdelávať a motivovať študentov a pomáhať im s prvými krokmi v ich IT kariére. Pripraviť budúcich programátorov na reálne fungovanie, vyskúšať si riešenie rôznych zadaní a predovšetkým tímovú prácu.