Košické Dreziny
Z truhlice do vitríny
Detský kútik Červený breh
Rodinný vláčik
Cesta k cieľu - výber z tvorby Zuzany Osavčukovej
DETSKÁ ŽELEZNICA KOŠICE
Majstri hudobných nástrojov
Dary a darcovia
Leto v Kulturparku - August, September
Košické Dreziny
Emília Tuschl Závacká: Črepiny spomienok
Imrich Svitana: Hodiny, dni, mesiace, roky tvorby
Merkur
Muránska Venuša a iné lásky
Peter Rónai: Deposit
Poézia každodennosti 3
Radostina Doganova: More
Z truhlice do vitríny
Boris Vaitovič – Dva dé a pol
Divadlá pre deti - August (LVKP)