Múzeum Vojtecha Löfflera

Alžbetina ulica 20
040 01 Košice
Slovensko

www.lofflermuzeum.sk
lofflermuzeum@gmail.com
+421 55 622 30 73Otváracie hodiny

Utork 10:00 - 18:00
Streda 10:00 - 18:00
Štvrtok 10:00 - 18:00
Piatok 10:00 - 18:00
Sobota 13:00 - 17:00
Nedeľa 13:00 - 17:00

O nás

Múzeum bolo zriadené samosprávou mestskej časti Košice - Staré mesto v roku 1993. Prezentuje dar významného košického sochára Vojtecha Löfflera (1906 - 1990). Túto stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky.  STÁLA EXPOZÍCIA: DIELA VOJTECHA LÖFFLERA Stála expozícia predstavuje výber z vyše 2000 exponátov jedinečnej zbierky Vojtecha Löfflera. Nachádza sa tu zbierka ľudovej keramiky a hrnčiarstva, v ktorej významné miesto zaujímajú exponáty hollóházskej produkcie druhej polovice 19. storočia, ale i muránskej, holíčskej a kremnickej proveniencie. Zároveň stála expozícia zahŕňa tvorbu majstra Löfflera, ako aj ojedinelú zbierku autoportrétov výtvarných umelcov, v ktorej dominantné postavenie zaujímajú predstavitelia známej Košickej výtvarnej školy (Halász-Hradil, Csordák, Bauer, Kieselbach, Kmetty, Jasusch, Šipoš, Feld, Reichentál, Jakoby, Collinásy, Oravecz a mnohí ďalší) - väčšinou osobní priatelia Vojtecha Löfflera. Súčasťou stálej expozície sú aj pamätná izba a knižnica Vojtecha Löfflera. PROGRAM PRE ŠKOLY: Záujem škôl o aktivity v Múzeu prosíme ohlásiť na emailovej adrese: muzeumloffler@gmail.com   Poskytujeme možnosť uskutočniť hodinu (dejepis, výchova umením, výtvarná výchova) v priestoroch Múzea a spestriť tak vyučovanie. Pre viac informácií a dohodu – muzeumloffler@gmail.com.

Program


23. 5. ŠTVRTOK

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500