Košice: Predstavenia

Medovníkový domček /Michal Náhlík/
Pygmalion /Bernard Shaw/
Medovníkový domček /Michal Náhlík/
Doma, som miláčik! /Laura Wade/
Marat / Sade /Peter Weiss/
Medovníkový domček /Michal Náhlík/
Medovníkový domček /Michal Náhlík/
Sluha dvoch pánov /Carlo Goldoni/
MEDZISCÉNA: Ján Mikuš: OTOČTE KONE! (SMRŤ JOZEFA CHOVANCA)
Tom Kave Talk show
Tosca /Giacomo Puccini/
Sluha dvoch pánov /Carlo Goldoni/
Sluha dvoch pánov /Carlo Goldoni/
Sára Salkházi /Kamil Žiška/
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM (Sen noci svätojánskej) /W. Shakespeare/
Sluha dvoch pánov /Carlo Goldoni/
ODAMŠENEODAM
Pozvánka - divadelná komédia
Edmond /Alexis Michalik/
Mínus dvaja