Vlak premáva DENNE zo stanice Čermeľ o 9:30, 11:00, V SOBOTY A NEDELE AJ O 12:30, 14:00, 15:30.

Viac informácií https://www.detskazeleznica.sk/-cestovny-poriadok