Vážení priaznivci vedeckých kaviarní, po horúcich letných dňoch nabiehame zase na pravidelný pracovný rytmus ku ktorému patria aj naše vedecké kaviarne. Musím sa priznať, s prípravou septembrovej vedeckej kaviarne som mal menší problém, pôvodne zamýšľaná téma sa nám posunula, no vďaka pochopeniu a ochote prednášajúceho sa podarilo pripraviť tému, ktorá je rovnako zaujímavá a v súčasnej dobe viac nez aktuálna. Žiaľ. Témou septembrovej kaviarne bude totiž agresia. Téma je sama o sebe veľmi zaujímavá, povzdychnutie "žiaľ" je preto, že v súčasnej predvolebnej agresívnej kampani a tiež napätej geopolitickej situácii je, žiaľ, aj veľmi aktuálna. Ale agresia má veľa tvári, nie sú to nedôstojné bitky politikov, niekedy je možno aj dosť náročné rozlíšiť čo ešte nie je, a čo už je agresia. Otázok je určite oveľa viac, to kde agresia pramení, čo ju podnecuje, ako jú zvládať... aj to či je agresia v našom živote potrebná, alebo nie, a mnoho iných... Mnohé naše otázky nám určite zodpovie prednášajúci, odborník, ktorý sa problematike agresie venuje profesionálne mnoho rokov, prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Viem, že na tak širokú problematiku akou je agresia určite nestačí jedna ani dve prednášky, no na otázky, ktoré nás zaujímajú bude priestor v diskusii. Verím, že Vás táto oblasť spoznávania našich emócii a správania Vás osloví a prídete sa o téme agresie dozvedieť viac.
Príďte, opäť neoľutujete.

Vedecké kaviarne sú populárnou formou popularizácie vedy a rozširovania obzoru verejnosti. Projekt košických vedeckých kaviarní začal vďaka podpore projektu APVV v roku 2009, kedy sa uskutočnila aj prvá košická vedecká kaviareň. Projekt kaviarní sa osvedčil, pokračoval aj po skončení APVV projektu a pokračuje dodnes. Tematicky pokrývajú kaviarne široké spektrum vedeckých disciplín ako fyzika, biológia, medicína, chémia, história, botanika, astrofyzika, astronómia, mikrobiológia, rádiológia, ekonómia, sociológia, robotika, muzikológia, ekológia, archeológia, informačné technológie, kozmická fyzika, urbanizmus, genetika, umenie, a ďalšie. Projekt košických vedeckých kaviarní je podporovaný Slovenskou akadémiou vied a Združením pre podporu neurovedného výskumu. Hlavným organizátorom je Neurobiologický ústav v Košiciach, ktorý je súčasťou Biomedicínskeho centra SAV, v.v.i.