Organizátori: Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave, Rečové centrum a arteterapie v Trnave, o. z., Tatrín Združenie učiteľov a priateľov škôl, o. z.
Výstava: Krajina krásy. Ornament očami detí
Termín: 21. 4. - 30. 7. 2023
Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné námestie č. 3


Projekt putovnej výstavy "Krajina krásy - slovenský ornament očami detí" je súčasťou celoslovenského školského projektu Ornamentálna mapa Slovenska. Ten je obsahom a for­mou multikultúrnym prierezovým projektom pre materské, základné a stredné školy a je­ho hlavným subjektom je školská trieda. Cieľom výstavy je predstaviť slovenský ornament očami detí a upriamiť pozornosť verejnosti na tento základný prvok miestnej kultúry, ktorý sa vyvíjal tisícročia a mal okrem estetickej aj funkciu sociálnu a ochrannú.

Partnerom projektu je Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií Univerzity sv. Cyrila a Meto­da v Trnave, Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši a Rečové centrum a arte­terapie v Trnave.

Výstava v Západoslovenskom múzeu v Trnave predstavuje okrem ukážok detských prác celoslovenského projektu najmä výtvarné dielka detí z trnavských základných škôl – z výtvarného ateliéru SZŠ BESST v Trnave a Základnej školy na Ulici Ivana Krasku v Trnave – Modranke. Odborným garantom výstavy je prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a kurátorkou výstavy je PaedDr. Adela Melišeková Dojčanová, PhD. Zámerom výstavy je zvýšiť kultúrne povedomie detí a mládeže - učiť ich úcte k životu - svojmu, svojich predkov aj budúcich potomkov. Učiť ich cítiť, myslieť, tvoriť a te­šiť sa zo života. V Západoslovenskom múzeu nadväzuje na výstavu Ornament zapožičanú z Kysuckého múzea v Čadci, ktorá prebieha súčasne (do 30. 6. 2023)

Vernisáž výstavy bude v piatok 21. apríla o 16,00 v koncertnej sále Západoslovenského múzea v Trnave. S hudobným programom sa predstaví Folklórny súbor Drienka zo Základnej školy Angely Merici z Trnavy.

Zdroj: Simona Jurčová, Adela Melišeková Dojčanová