V priestoroch Budatínskeho hradu bude od 25. októbra prístupná výstava Králi oblohy, ktorá  predstavuje bohatosť druhov dravých vtákov žijúcich na Slovensku. Jej autorom je zoológ Považského múzea Ján Kicko, ktorý vysvetľuje podnet k vzniku výstavy: „Dravce fascinujú ľudí od dávna. Obdivujú ich úžasné letové schopnosti aj dravý spôsob života, hoci vo voľnej prírode nie je jednoduché ich pozorovať a pre mnohých ľudí sú zahalené rúškom tajomna. Prostredníctvom výstavy by sme ich preto chceli priblížiť verejnosti.“

Dravce sú zobrazené na veľkoplošných snímkach od popredných slovenských fotografov: Stanislava Harvančíka, Ervína Hrtana, Jozefa Chavka, Jána Svetlíka a tiež Jána Kicka. Zachytené sú voľne v prírode, pri koristi, za letu či pri hniezdach. Fotografie sú doplnené dermoplastickými preparátmi z bohatých zbierok Považského múzea, vrátane veľmi vzácnych druhov, ako napríklad sup bielohlavý či sokol bielopazúrový, ktorý je jediný na Slovensku. „Novinkou sú preparáty letiacich dravcov, ktoré ich najvernejšie zachytávajú tak, ako ich možno vidieť v prírode. Kadávery sa nám podarilo získať v úzkej spolupráci s viacerými správami CHKO ŠOP SR a národných parkov. Do výstavnej podoby ich spracoval preparátor Považského múzea Fedor Sedilek. Veríme, že práve tie vzbudia najväčší záujem zo strany návštevníkov,“ pozýva  Ján Kicko.

Súčasťou výstavy je aj model hniezda orla skalného v životnej veľkosti na strome či fotostena.  Výstavu budú dopĺňať bohaté sprievodné aktivity ako lektorované a tematické prednášky, tvorivé dielne či maľovanka pre deti. Výstava bude prístupná počas prehliadky Budatínskeho hradu v čase otváracích hodín do septembra 2024.