ZUŠ Jána Cikkera prezentuje práce viac ako 40 žiakov vo veku od 7 po 16 rokov. Na výstave sú zastúpené výtvarné médiá ako kresba, maľba, grafika, koláž i asambláž. Tematicky je zameraná na zátišie, portrét, krajinu a abstrakciu.