Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná 9
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

https://www.svkbb.eu/
svkbb@svkbb.eu
+421484155067

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Udalosti organizátora

Apríl - mesiac jazzu
Architekt Guido Hoepfher 1868 - 1945
Jarná séria tréningu pamäti pre seniorov
Najkrajší kalendár Slovenska 2024 a Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2023.
Priemyselné pamiatky Porúria
HABLA ESPAÑOL
Anna Rusinkovičová - Dimenzie
Apríl - mesiac jazzu
Architekt Guido Hoepfher 1868 - 1945
Jarná séria tréningu pamäti pre seniorov
Najkrajší kalendár Slovenska 2024 a Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2023.
Priemyselné pamiatky Porúria
SWING PURE PLEASURE
HABLA ESPAÑOL
Anna Rusinkovičová - Dimenzie