Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná 9
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

https://www.svkbb.eu/
svkbb@svkbb.eu
+421484155067

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Udalosti organizátora

23. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov Poklady slovenskej kultúry doma a v zahraničí  a 8. ročník fóra mladých knižnično-informačných špecialistov Knižničný inkubátor.
Architekt Guido Hoepfher 1868 - 1945
Jarná séria tréningu pamäti pre seniorov
KINO MUSIC
HABLA ESPAÑOL
Anna Rusinkovičová - Dimenzie
BESEDA S AUTORKAMI YA FANTASY & SCI-FI
Architekt Guido Hoepfher 1868 - 1945
Jarná séria tréningu pamäti pre seniorov
KINO MUSIC
HABLA ESPAÑOL
Anna Rusinkovičová - Dimenzie
BESEDA S AUTORKAMI YA FANTASY & SCI-FI
Architekt Guido Hoepfher 1868 - 1945
Jarná séria tréningu pamäti pre seniorov