Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná 9
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

https://www.svkbb.eu/
svkbb@svkbb.eu
+421484155067

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Udalosti organizátora

Hudobný svet vzdialených kultúr
Kovačická insita
Kresba, maľba, grafika
Hudobný svet vzdialených kultúr
Muzikálové návraty
Hudobný svet vzdialených kultúr
Kovačická insita
Kresba, maľba, grafika
Hudobný svet vzdialených kultúr
Muzikálové návraty
Hudobný svet vzdialených kultúr
Kovačická insita
Kresba, maľba, grafika
Hudobný svet vzdialených kultúr
Muzikálové návraty