Zážitkový workshop Kriticky myslieť a správne argumentovať pod vedením Nikolety Karasovej (OZ Zmúdri) sa uskutoční 6. júna 2023 o 16:30 v Krajskej knižnici v Žiline.

Predstavíme princíp bádateľskej metódy, ako viesť hodinu so žiakmi tak, aby využili všetky jej princípy, prípadne ako využiť ďalšie koncepty “flipped classroom” a “blended learning”, kde si žiaci pozrú pred vyučovaním videá, ktoré sú základom pre prácu s na hodine a pre ďalšie diskusie a skupinové aktivity.

Čítam – rozumiem – myslím – som, 2. ročník