Ekumenická pobožnosť Krížovej cesty na Kvetnú nedeľu v príjemnom prostredí Budatínskeho parku v spolupráci so združením EKUZA. Pobožnosť povedie rímskokatolícky kňaz Zdeno Pupík spolu so zástupcami Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Mariánom Kaňuchom a Gréckokatolíckej cirkvi Emilom Turiakom.